Këshilla për zgjedhjen e dritareve


Janë disa faktor që duhet ti kemi parasysh kur përzgjedhim dyert dhe dritaret për shtëpinë tonë

  • Meknizmat e vendosura në pjesën e mbrendshme mundësojnë funksionim adekuat dhe sigurojnë që dyert dhe dritarët të mos devijojnë nga forma e paraparë për përdorim.
  • Profilet poashtu luajnë një rol të rëndësishëm. Ndër të tjera, ato mundësojnë izolim të shkëlqyeshëm termik dhe akustik.
  • Varësisht nga klima, edhe gjamat Low-e ju mundësojnë të keni temperaturë stabile në shtëpinë tuaj përmes rezistences termike.
  • Për dukje sa më elegante, ju mund të zgjedhni edhe fletëza decorative të cilat i japin shtëpisë tuaj një pamje të veçantë.

Posto koment